Welsh Clonc

We meet in Hook Club every second Monday in the month at 7.30pm.

Monday September 13th

Monday October 10th

Monday November 14th

Monday December 12th

If you are starting to learn Welsh or are a fluent Welsh speaker this is an opportunity to meet with others and have an evening speaking the language. The group consists of all levels from beginners to fluent speakers.

If you would like more information please ring Marilyn James on 07968044479 or e mail  marilynwebster@yahoo.co.uk

Cafodd y clonc ei ffurfio ym mis Ebrill eleni, ac mae’n cael ei gynnal yng Nghlwb Hook unwaith y mis ar yr ail nos Lun am 7.30 o’r gloch.

Er ei bod yn gymharol newydd, mae’r clonc yn mynd o nerth i nerth. Y nod yw cyfle am sgwrs Gymraeg gyda dysgwyr o lefel Mynediad a gyda phobl sy’n siarad yn rhugl. Rydym yn falch ac yn ysbrydoledig iawn fod Mike Cavanagh, Dysgwr y Flwyddyn Sir Benfro 2014-2015 yn byw yn Hook.

Felly, os ydych yn siarad Cymraeg yn rhugl neu yn ddysgwr, dewch draw am sgwrs .

Bydd gennych groeso cynnes yn Clonc Hook.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y clonc, cysylltwch â Marilyn James 07968044479

neu e-bost marilynwebster@yahoo.co.uk

Comments are closed.